MENÜ

Yabancılara konut satışında sorun var
27 Kasım 2016

İki aydır, hatta iki ayı aşkın süredir, yabancılara bırakın ikiyi, bir gayrimenkul bile satılamadı!

NİYE SATILAMADI?

Her şey 18 Mayıs 2012’ye kadar iyiydi.

2012 Ocak ayından 18 Mayıs’a kadar, 4.304 Alman, 1.126 İngiliz, 862 Rus’un içinde bulunduğu 9.593 yabancı, 13 bin 648 gayrimenkul almıştı.

18 Mayıs 2012’de, yabancılara gayrimenkul satışını “kolaylaştıran” bir yasa çıktı. Nasıl bir kolaylaştırma(!) ise, o gün bugün yabancılara bir konut bile satılamadı!

Yabancı evi beğeniyor, pazarlık yapıyor ve işlemleri bitirmek için tapuya gidiyorlar. Tapu müdürlüğü diyor ki “Kararname bekliyoruz. Henüz yayınlanmadı o nedenle tapu işlemlerinizi yapamayacağız!”

Bu nedenle 18 Mayıs 2012’den bu yana yabancılara gayrimenkul satılamıyor.

Şimdi isterseniz, son yasa değişikliğine göre, yabancıların Türkiye’de nasıl gayrimenkul alacaklarını, geçmişteki uygulamadan da söz ederek kısaca açıklayalım.

YABANCI GERÇEK KİŞİLER

1934-2006 yılları arasında, yabancı uyruklu gerçek kişiler “karşılıklı” olmak koşuluyla “30 hektara” kadar gayrimenkul alabiliyorlardı. Daha fazlası da Bakanlar Kurulu kararıyla olabiliyordu. 2006 yılında, yabancıların alabileceği gayrimenkulün alanı “iki buçuk hektara” düşürüldü.

Son olarak, yeni bir düzenleme yapıldı. Buna göre;

“Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen ülkelerin vatandaşı olan yabancı uyruklu gerçek kişiler, Türkiye’de (daire, dükkan, arsa, arazi vb.) gayrimenkul alabilecekler (Tapu Kanunu’nun, 35. maddesinin 6302 sayılı kanunla değişen şekli)”.

Ancak, yabancıların edinecekleri gayrimenkullerin toplam alanı, özel mülkiyete konu ilçe yüzölçümünün yüzde 10’unu ve kişi başına 30 hektarı geçemeyecek.

YABANCI ŞİRKETLER

Yabancı şirketlerin de yabancı gerçek kişiler gibi, Türkiye’de gayrimenkul edinmeleri mümkün. Bununla ilgili düzenleme, 18 Ağustos 2012 tarihinde yürürlüğe girecek (Tapu Kanunu’nun 36. maddesinin 6302 sayılı kanunla değişen şekli).

Buna göre; yabancı ülkelerin kanunlarına göre kurulmuş şirketlerin, yüzde 50 veya daha fazla oranda hissesine sahip oldukları (veya bu hisse oranında sahip olmamakla birlikte, şirket ana sözleşmesi ile yönetim hakkına sahip kişilerin çoğunluğunu atayabilme veya görevden alabilme imtiyazına sahip oldukları), Türkiye’de kurulu şirketler, ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet konularını yürütmek üzere, gayrimenkul satın alabilecek.

Yabancı şirketlerin, aktifinde gayrimenkul olan şirkete iştiraklerinde ise, yasal bir engel yok.

KARARNAME BEKLENİYOR

Yabancı gerçek kişiler ile yabancı şirketlerin, Türkiye’de gayrimenkul edinebilmeleri için, Bakanlar Kurulu’nun konuyla ilgili kararnamesi bekleniyor.

Yasa 18 Mayıs 2012’de yayımlandı. Bu gün 26 Temmuz 2012..

Kararnameden ne ses var ne de nefes..

18 Mayıs 2012’den bu yana, yabancılara bir gayrimenkul dahi satılamadı!

Yabancıların gayrimenkul edinimini kolaylaştıracak yasa, bırakın kolaylaştırmayı, gayrimenkul edinmelerini bıçak gibi kesti!

Kararname çıkana kadar, tapular ve diğer kurumlar, elleri kolları bağlı bekliyorlar..